Клініко-діагностична лабораторія

Клініко-діагностична лабораторія КНП «Чернігівська обласна дитяча лікарня» ЧОР відповідає вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюваннями. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання».

Усі дослідження в лабораторії проводяться на сучасному автоматизованому та напівавтоматизованому обладнанні з використанням комп’ютерної медичної інформаційної системи, яка дає можливість лікарю швидко отримати результат аналізів пацієнта.

В лабораторії  проводяться такі дослідження:

Гематологічні дослідження:

 1. Клінічний (загальний) аналіз крові;
 2. Підрахунок кількості тромбоцитів;
 3. Підрахунок кількості ретикулоцитів;
 4. Визначення осмотичної резистентності еритроцитів;
 5. Визначення часу кровотечі;
 6. Визначення часу згортання цільної крові;
 7. Дослідження крові на наявність LE клітин;
 8. Дослідження крові на наявність малярійного плазмодія;
 9. Визначення вмісту метгемоглобіну;
 10. Аналіз пунктату кісткового мозку.

Загальноклінічні дослідження:

 1. Клінічний (загальний) аналіз сечі;
 2. Аналіз сечі по Нечипоренко;
 3. Аналіз сечі за Зимницьким, Рейзельманом;
 4. Визначення білка у сечі;
 5. Визначення мікроальбуміну у сечі;
 6. Визначення глюкози у сечі;
 7. Виявлення кетонових тіл у сечі;
 8. Виявлення уробіліну, уробіліногену у сечі;
 9. Виявлення гемоглобіну у сечі;
 10. Виявлення білірубіну у сечі;
 11. Дослідження спинномозкової рідини;
 12. Дослідження рідини із серозних порожнин;
 13. Дослідження мокротиння;
 14. Копрологічне дослідження калу (копрограма);
 15. Виявлення прихованої крові у калі;
 16. Виявлення стеркобіліну у калі;
 17. Виявлення найпростіших у калі;
 18. Виявлення яєць гельмінтів у калі;
 19. Дослідження зіскрібка з перианальних складок на гострики;
 20. Мікроскопічне дослідження виділень із сечостатевих органів;
 21. Визначення антигену ротовірусної інфекції в фекаліях;
 22. Виявлення антигену Helicobacterpуlorі в фекаліях;
 23. Діагностика грибкових захворювань шляхом мікроскопічного дослідження;
 24. Виявлення кальпротектину у фекаліях.

Біохімічні дослідження:

 1. Визначення загального білку у сироватці крові;
 2. Визначення альбуміну у сироватці крові;
 3. Визначення креатиніну у сироватці крові;
 4. Визначення сечовини;
 5. Дослідження тимолової проби;
 6. Визначення сечової кислоти у сироватці крові;
 7. Визначення загального холестерину та його фракцій;
 8. Визначення В_ліпопротеїдів;
 9. Визначення тригліцеридів;
 10. Визначення глюкози у крові, спинномозковій рідині;
 11. Визначення сероглікоїдів;
 12. Визначення глікозильованого гемоглобіну;
 13. Визначення активності амінотрансфераз (АЛТ,АСТ);
 14. Визначення активності L-амілази у сироватці крові, сечі;
 15. Визначення активності креатинкінази;
 16. Визначення активності лактатдегідрогенази;
 17. Визначення активності лужної фосфатази;
 18. Визначення активності Г6ФДГ;
 19. Визначення тропоніну у сироватці крові;
 20. Визначення активності гамаглутамінтрансферази;
 21. Визначення калію у сироватці крові, сечі;
 22. Визначення натрію у сироватці крові, потовій рідині;
 23. Визначення кальцію у сироватці крові, сечі;
 24. Визначення хлоридів у сироватці крові, потовій рідині;
 25. Визначення магнію;
 26. Визначення міді;
 27. Визначення фосфору неорганічного;
 28. Визначення сироваткового заліза;
 29. Визначення феритину;
 30. Визначення протромбінового індексу;
 31. Визначення коагулограми ( протромбіновий час, протромбіновий індекс, фібриноген, АЧТЧ, МНВ ); 
 32. Визначення ретракції згустку крові;
 33. Визначення розчинних фібрин мономерних комплексів;
 34. Визначення білірубіну та його фракцій;
 35. Визначення неестерефіцируваних жирних кислот у молоці матері;
 36. Виявлення імунних антитіл групової системи АВ0 у сироватці крові та у молоці матері;
 37. Визначення кислотно-основного стану.

Імунологічні дослідження:

 1. Визначення Д-дімеру в сироватці та плазмі крові;
 2. Визначення прокальцитоніну в сироватці крові;
 3. Виявлення антитіл класу IgM до вірусу SARS-COV-2;
 4. Виявлення антитіл класу IgG до вірусу SARS-COV-2;
 5. Виявлення сумарних антитіл до вірусу гепатиту С;
 6. Виявлення поверхневого антитіла вірусу гепатиту В;
 7. Виявлення антитіл класу IgM до цитомегаловірусу людини;
 8. Виявлення антитіл класу IgG до цитомегаловірусу людини;
 9. Виявлення антитіл класу IgM до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA);
 10. Виявлення антитіл класу IgG до капсидного антигену вірусу Епштейн-Барр (VCA);
 11. Виявлення антитіл класу IgM до вірусу простого герпесу першого та другого типів;
 12. Виявлення антитіл класу IgG до вірусу простого герпесу першого та другого типів;
 13. Кількісне визначення простатспецифічного антигену вільного;
 14. Визначення кортизолу;
 15. Визначення антистрептолізину-0;
 16. Визначення С-реактивного білку (кількісне та напівкількісне);
 17. Визначення ревматоїдногофактора;
 18. Виявлення резусних антитіл у сироватці крові та у молоці матері;
 19. Визначення групи крові системи АВ0 та резус фактора;
 20. Визначення імунних антитіл системи АВ0 у сироватці крові та у молоці матері.
 21. Визначення антинуклеарних антитіл, пов’язаних із системним червоним вовчаком.
 22. Визначення IgG до токсину правця.

Генетичні дослідження :

 1. Цитогенетичний аналіз клітин лімфоцитів периферійної крові (проведення кількісної і якісної оцінки каріотипу).
 2. Визначення хлоридів в потовій рідині (потова проба).
 3. Кількісне визначення альфафетопротеїнуімуноферментним методом.
 4. Кількісне визначення хоріонічногогонадотропінуімуноферментним методом.
 5. Визначення концентрації вільного тироксину імуноферментним методом.
 6. Визначення концентрації вільного трийодтиронінуімуноферментним методом.
 7. Визначення концентрації тиреотропного гормону імуноферментним методом. 
 8. Визначення концентрації антитіл до тиреоїдної пероксидази імуноферментним методом.
 9. Тонкошарова хроматографія амінокислот ( якісне визначення спектру амінокислот ) крові. 
 10. Тонкошарова хроматографія амінокислот ( якісне визначення спектру амінокислот ) сечі.
 11. Тонкошарова хроматографія вуглеводів ( якісне визначення спектру вуглеводів ) крові.
 12. Тонкошарова хроматографія вуглеводів ( якісне визначення спектру вуглеводів ) сечі.
 13. Аналіз сечі на скринінг тести ( селективний сечовий скринінг ).
 14. Визначення глікозаміногліканів методом ЦПХ преципітації ( аналіз сечі ЦПХ – тест ).

  Всі дослідження крім генетичних надаються цілодобово.

  Персонал лабораторії – висококваліфіковані лікарі-лаборанти,лаборанти клінічної діагностики, генетики,лаборанти (медицина) з багаторічним досвідом роботи.

  В середньому проводиться біля 500 тисяч досліджень на рік, що дає змогу набути неабиякий досвід, який дозволяє працівникам лабораторії розвиватись та удосконалювати свою роботу.Щорічно працівники лабораторії відвідують науково- медичні конференції, слідкують за останніми досягненнями в галузі лабораторної діагностики.

  Гмиря Валентина Іванівна

  Завідувач клініко-діагностичної лабораторії, лікар-лаборант

  Глоба Олена Василівна

  Лаборант клінічної діагностики

  Козинець Марина Миколаївна

  Лаборант (медицина, старший)

  Оліфір Ірина Миколаївна

  Лаборант клінічної діагностики

  Сусло Тамара Дмитрівна

  Лікар-лаборант

  Шестопал Ірина Григорівна

  Лаборант клінічної діагностики
  Union Dental
  Адреса

  14005
  м. Чернігів
  вул. Пирогова, 16

  Прийомні години
  • Пн - Нд
   Цілодобово
  Приєднуйся

  © Чернігівська обласна дитяча лікарня. All rights reserved.